Atmosférické vyobrazenia majú svoj význam
a sú predzvesťou udalostí,
ktoré nás v blízkom časovom horizonte zastihnú

* * *
Osamotený biely oblak v tvare plného taniera.
Obdobie hojnosti a blahobytu je už za dverami.