Atmosférické vyobrazenia majú svoj význam
a sú predzvesťou udalostí,
ktoré nás v blízkom časovom horizonte zastihnú

* * *
Biela oblačnosť tvaru rotujúcich podnosov nad horami.
Obdobia hladu a nedostatku striedané
obdobiami sýtosti a hojnosti
v mnohých periodách.