Atmosférické vyobrazenia majú svoj význam
a sú predzvesťou udalostí,
ktoré nás v blízkom časovom horizonte zastihnú

* * *
Výmena tmavej oblačnosti bielou.
Pomalé pozitívne zmeny na obzore.