Atmosférické vyobrazenia majú svoj význam
a sú predzvesťou udalostí,
ktoré nás v blízkom časovom horizonte zastihnú

* * *
Šedivý mrak nad vodnou hladinou sprevádzaný motívom lana.
Poskytnutá pomoc na ceste do lepších čias.