Atmosférické vyobrazenia majú svoj význam
a sú predzvesťou udalostí,
ktoré nás v blízkom časovom horizonte zastihnú

* * *
Mohutný temný dynamicý mrak nad planinou.
Nepredvídateľné okolnosti prinesú neočakávanú zmenu.