Atmosférické vyobrazenia majú svoj význam
a sú predzvesťou udalostí,
ktoré nás v blízkom časovom horizonte zastihnú

* * *
Oblak tvaru ohnivej myši na nočnej oblohe.
Rýchla zmena majetkových pomerov.