Atmosférické vyobrazenia majú svoj význam
a sú predzvesťou udalostí,
ktoré nás v blízkom časovom horizonte zastihnú

* * *
Súvislý opasok jemnej oblačnosti za horizontom.
Dlhý a priaznivý vzťah.