Atmosférické vyobrazenia majú svoj význam
a sú predzvesťou udalostí,
ktoré nás v blízkom časovom horizonte zastihnú

* * *
Temnotemné zvlnené nepriedyšné mračná.
Nepríjemné zistenie v najbližšom okolí.