Atmosférické vyobrazenia majú svoj význam
a sú predzvesťou udalostí,
ktoré nás v blízkom časovom horizonte zastihnú

* * *
Silueta sediaceho človeka s oblačnosťou za chrbtom.
Nový šéf s podporou väčšiny.