Atmosférické vyobrazenia majú svoj význam
a sú predzvesťou udalostí,
ktoré nás v blízkom časovom horizonte zastihnú

* * *
Mohutný celoplošný fialový mrak s drobnými trhlinami.
Obdobie smädu sa blíži