Atmosférické vyobrazenia majú svoj význam
a sú predzvesťou udalostí,
ktoré nás v blízkom časovom horizonte zastihnú

* * *
Nepravidelne rozhádzané biele oblé obláčky v línii nad vodnou hladinou.
Jasnozrivosť Ti pomôže oddeliť zrno od plevy. I v takomto prípade však zostaň v bdelom stave a kontroluj situáciu.