Atmosférické vyobrazenia majú svoj význam
a sú predzvesťou udalostí,
ktoré nás v blízkom časovom horizonte zastihnú

* * *
Veľký biely ľahký mrak s otrhanými koncami obkolesený vlastnými zvyškami.
Skupinka Tvojich verných sa rozrastať nebude, ale získa na sile.