Atmosférické vyobrazenia majú svoj význam
a sú predzvesťou udalostí,
ktoré nás v blízkom časovom horizonte zastihnú

* * *
Modré oko obkolesené bielou hrubozrnnou oblačnosťou.
Vyššia moc stráži Tvoje kroky.