Oblakár  /  Cloud Atlas  /  Atlas mraků
Atmosférické vyobrazenia majú svoj význam
a sú predzvesťou udalostí,
ktoré nás v blízkom časovom horizonte zastihnú
* * *

   Isto každý z nás počul slovné spojenia "Zlovestné mračno", alebo "Mračí sa ako Kakabus". Málokto z nás ale vie odkiaľ sa tieto slogany vzali. Prvýkrát boli zaznamenané v análoch Knovízskej kultúry keltského kmeňa Boiohaema. V čistej prírode z pred troch tisíc rokov bol spracovaný elaborát, ktorého názov by sa do slovenčiny nejlepšie preložil ako "Oblakár". Jeho poslaním bolo zmapovanie atmosférických výjavov a k nim prislúchajúcich následných dejov. Vtedajší Druidi a Mágovia, keď zistili súvislosti spomínaných príčin a následkov, snažili sa vytvárať dymové a parné repliky oblačností, pred dôležitými rozhodnutiami svojich vládcov. Okrem bežných bylín korienkov a krovinorastov bola do mrakotvorných emulzií pridávaná špeciálne vyšľachtená rastlina Cacabos...
Nasledujúce obrázky odkrývajú časť tajomstva tejto zaniknutej európskej civilizácie:Poďakovanie za podklady, príspevky a dešifrovanie historických záznamov patrí týmto kapacitám z oblasti archeologie a lingvistiky:
Martin Modlík, Sedlec
Ivana Singrová, Amschelberg
Josef Souček, Týn nad Vltavou

Bez ich pomoci by naša snaha o zverejnenie Oblakára zostala len na úrovni želaní a planých sľubov. Vďaka ich praxi najmä pri odhalovaní veľkých keltských pohrebísk v 70. a 80. rokoch XX. storočia pri obci Obory v ČR, bolo možné rekonštruovať prakticky celý najdôležitejší elaborát atmosférických výjavov a ich významov.
Zároveň si dovoľujeme priaznivcov Oblakára informovať, že jeho kompletné knižné vydanie, vrátane všetkých vysvetlení a objasnení súvislostí, bude pripravené až v roku 2010.