PRÍSLOVIA našej starej mamy

V zdravom tele zdravý duch.

V noci každá krava čierna.

Vajce chce byť múdrejšie ako sliepka.

Včely sa tešia kvetu, hospodár letu.

Večerný hosť nerád odchodí.

Vek premení srsť, ale nie náturu.

Veľkej sile i železo i skala popustí.

Viac otrúb namelie jazykom ako sto mlynárov.

Viac ver svojim očiam ako ľudským rečiam.

Voda len pre žaby a baby.

Všade dačo jest, a všade dačo chýba.

Všetko má svoj čas.

Vtedy zapáľ svetlo, keď je tma, vtedy čiň dobre, keď je tomu čas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -