PRÍSLOVIA našej starej mamy

Učený nikto z neba nespadol.

Usilovnosť všetko premôže.

Ustatej kobyle aj chvost je ťažký.

Uži čo máš a kým máš.

Uži, kým žiješ, po smrti neužiješ.

Ústa človeka všade dovedú.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -