PRÍSLOVIA našej starej mamy

Tak dlho sa chodí s krčahom po vodu, až sa ucho odtrhne.

Tak dlho sa chodí s krčahom po vodu, až zavedú vodovod.

Tak žime, aby bolo aj chleba aj neba.

Ten dostane teľa aj z jalovej kravy.

Tichá voda brehy myje.

To je taký prorok, čo švábku jedáva.

Ťažšie privykať ako odvykať.

Ľahšie privykať, ako odvykať.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -