PRÍSLOVIA našej starej mamyRadšej po dobrom ako po zlom.

Ranný dážď, ženský plač a psie krívanie nemá dlhé trvanie.

Ráno je múdrejšie večera.

Raz do roka i v pekle hostina býva.

Robota nie je zajac, neutečie.

Rovný rovného si hľadá.

Rozkázal pán psu a pes chvostu.

Rozumne hovor a statočne rob.

Ruka bez roboty upadá do psoty.

Ruka ruku myje.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -