PRÍSLOVIA našej starej mamyPán Boh dopustí, ale neopustí.

Pán Boh nikoho za vlasy do neba neťahá.

Pán Boh stvoril vrany a čert politické strany.

Pekná hlavička, len škoda že je prázdna.

Pes aj na svätého zabreše.

Pes psovi zná najlepšie blchy vyberať.

Plešivému chytro hlavu umyješ.

Po akej ceste ideš, tam prídeš.

Po daždi zas slnko svieti.

Pod nízkou povalou nevyskakuj.

Pod sviečkou býva najväčšia tma.

Pole má oči, les uši, správaj sa všade, ako sa sluší.

Pomaly ďalej zájdeš.

Posaď žobráka za stôl, aj nohy naň vyloží.

Potláčaj hnev, už kým je malý.

Povedala sova sove: Staraj sa každý o svoje.

Poznáš po vrave, čo jesto v hlave.

Pozri okom, kým máš po kom.

Pôžičky z priateľa robia nepriateľa.

Práca chváli majstra.

Práca chvatná, málo platná.

Práca odkladaná nebýva dokonaná.

Pravda na veky trvá.

Pravda prebíja hlavu, prosba nebesá.

Prázdny sud najviac duní.

Pre pravdu sa ľudia hnevajú.

Pre svoju dobrotu vyšiel na psotu.

Pri mastnej kuchyni i ten pes je tučný.

Priatelia buďme, dlhy si plaťme.

Príčina a výhovorka sa vždy nájde.

Prílišná dobrota - hotová žobrota.

Proti prúdu ťažko plávať.

Proti vetru sa šťať nedá.

Prudké skoky nie vždy sa daria.

Prvá vina odpustená, druhá hrešená, tretia bitá.

Pýcha na ulici a bieda v truhlici.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -