PRÍSLOVIA našej starej mamyO chudobného nik nestojí.

O chudobného sa každý otrie.

Od planého vtáka, planý spev.

Od včely med, od hada jed.

Od veľa rečí hlava bolí.

Odriekaného chleba najväčší kus.

Oheň sa rozmnožuje, povesť sa roznáša.

Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko, bo keď budem Jano, neohneš ma mamo.

Opitý sa aj starej vŕbe pokloní.

Osa lichá len do sladkej hrušky pichá.

Oženiť sa, to nie je chleba požičať.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -