PRÍSLOVIA našej starej mamyLakomosť nemá dna.

Lakomý o všetko príde.

Láska hory prenáša.

Lenivosť je matka núdze.

Lenivosť mrcha, náhlivosť horšia.

Lepší Pán Boh daj! ako zdravý buď!

Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche.

Lepší zlata kus ako z olova hus.

Lepšia chudá slanina s chlebom, ako tučná bez chleba.

Lepšia záplata ako diera.

Lepšie dačo znať, ako mnoho mať.

Lepšia je hodinka na rozmýšľanie, ako rok na banovanie.

Lepšie je piť vodu v čase radosti, ako víno v čase smútku.

Lepšie kus rozumu ako palica na snahu.

Lepšie chlebík v pokoji ako koláč v rozbroji.

Lepšie jeden múdry, ako tisíc bláznov.

Lepšie niekedy, ako nikdy.

Lepšie rozumom ako kolom.

Lievikom rozum nikomu nenaleješ.

Lepšie sa varovať ako banovať.

Ľahko je dávať z cudzieho.

Ľahko je z cudzej kože remence krájať.

Ľahký nábytok, ľahký rozbytok.

Ľahšie je zhubiť, ako spraviť.

Ľahšie stráviť, ako zarobiť.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -