PRÍSLOVIA našej starej mamy

I na dobrej slivke grmla rastie.

I v mladej hlave starý rozum sa nájde.

I v pekle dobre, keď máš strýca diabla.

Iný kraj, iný mrav.

Iným pomáha, sám sebe nemôže.

Išiel Jób po Jóba ostali tam oba.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -