PRÍSLOVIA našej starej mamy

Hlad je najlepším kuchárom.

Hladný ako mlynárova sliepka.

Hladný kôň nevyhadzuje zadkom.

Hneď sú myši smelšie, keď kocúr nie je doma.

Hnev a jazyk drž na uzde.

Hnev bez vlády málo vadí.

Horúca polievka hubu obarí.

Hovoriť striebro, mlčať je zlato.

Hriešne peniaze idú do čerta.

Huby jedz, ale meno im vedz!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -