PRÍSLOVIA našej starej mamy

Daj kobyle obroku, pustí sa ti do skoku.

Darmo slepému ukazuješ a hluchému vravíš.

Darmo sa tam tlačíš keď ťa nechcú.

Darovanému koňovi na zuby nepozeraj. (Darovanej kobyle do zubov nehľadia.)

Devätoro remesiel a desiata psota.

Deti bez rodičov ako voz bez oja.

Do cudzej veci sa nemôže.

Do očú brat, krem očú had.

Dobrá myseľ v tŕni rastie.

Dobrá ovca nebečí, ale mnoho vlny dáva.

Dobrá práca sama sa chváli.

Dobrá rada nad zlato.

Dobrá rada stojí groš.

Dobrá sliepka aj v žihľave vajcia nesie.

Dobrá studňa v suchu vodu dáva; dobrý priateľ v núdzi sa poznáva.

Dobrá známosť - hotové peniaze.

Dobré bydlo psa pokazí.

Dobre je zavčasu iskru udusiť.

Dobre myšiam keď mačky doma nieto.

Dobré slovo lepšie od peňazí.

Dobré slovo láme diablovi kosti.

Dobré svedomie je mäkká poduška.

Dobré zrno zostane, ale plevu víchor uchytí.

Dobrého koňa najviac bijú.

Dobrého majstra každý nájde.

Dobrého nehoden, kto zlého neskúsil.

Dobrý chodec i zajaca by vybehal.

Dobrý chýr beží a zlý letí.

Dobrý kôň i na maštali kupcu nájde.

Dobrý pisár i planým perom napíše.

Dobrý s každým dobre vyjde.

Dobrým zaobchádzaním i hovädo po ruke ti bude.

Dočkaj času ako hus klasu.

Dokiaľ je človek šťastný, má vždy dosť priateľov.

Dotiaľ sa vystieraj kým ti perina stačí.

Drž sa novej cesty a starého priateľa.

Dupľom vyskoč, ale sa nepotoč.

Dva tvrdé kamene nemelú dobre.

Dvakrát meraj a raz rež (strihaj).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -