PRÍSLOVIA našej starej mamy

Chlieb so soľou a skutok s dobrou vôľou.

Chudoba cti netratí.

Chudoba je prísna matka, ale má súcne deti.

Chudobnému aj z prázdneho hrnca vykypí.

Chudobnému veľa chýba, lakomému všetko.

Chudobný človek nikde nenájde pravdy.

Chytrosť žiadne čary.

Chytrý všade dostane, a lenivý žiada.

Cudziemu človeku svoje tajnosti nezveruj, môžeš o ne ľahko prísť!!!

Časom všetko navrch vyjde.

Častá kropaj aj kameň porazí.

Česť a dobré meno nekúpiš na trhu.

Čím bližšie Rím, tým horší kresťan.

Čím peknejší, tým čertu milejší.

Čím viac prikladáš, tým viac horí.

Čím vyšší schod tým ťažší pád.

Človek hlúpy neustúpi.

Človek je iba dotiaľ človekom, kým si slova stojí.

Človek nemá nič, iba to, čo užije.

Človek nikdy nie je dosť múdry.

Človek varuj sa a Boh ti pomôže.

Človeka chyť za slovo, psa za uši.

Čo čert vzal, to nevráti.

Čo chytro zrie chytro dozrie.

Čo Janík zameškal, Jano nedobehne.

Čo je napísané to mačka nevylíže.

Čo je vzácne, nie je lacné.

Čo jeden hlupák skazí, to sto múdrych nenapraví.

Čo jednou rukou buduje, to druhou kazí.

Čo kôň premôže to komár nemôže.

Čo má byť kyslé, nech bude s octom.

Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra.

Čo nechceš sebe samému, nerob druhému.

Čo oči vidia to srdce uverí.

Čo oko nevidí to srdce nebolí.

Čo peniaze v tej časnosti, to činnosť platí vo večnosti.

Čo pes schváti nerád vráti.

Čo po takej krave, ktorá nadojené mlieko vykopne.

Čo sa raz vlkovi do hrtanu dostane, to nikto viac nevydriape.

Čo sa v mladosti naučíš, v starobe ako by si našiel.

Čo sa vlečie, neutečie.

Čo si kto zaseje, to bude aj žať.

Čo tam po reči, keď niet v nej veci.

Čo ťa nepáli nehas.

Čo v srdci vrie v ústach kypí.

Čo vysoko letí nízko padá.

Čoho sa kto bojí, o tom sa mu najskôr sníva.

Čože je z veľkej stodoly keď je pustá.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -