PRÍSLOVIA našej starej mamy

Bez muky, niet náuky.

Bez práce nie sú koláče.

Bez oldomáša ani kúpiť, ani predať.

Bez peňazí na svete človek nič nezvedie.

Bez vetra sa ani lístok na strome nepohne.

Bez volania nechytaj sa cudzej roboty.

Bližšia košeľa ako kabát.

Boh nie je horlivý, ale pamätlivý.

Bohatí sa tešia peniazom, chudobný deťom.

Bohatstvo plodí závisť, chudoba nenávisť.

Božie mlyny melú pomaly, ale isto.

Bruško sú najlepšie hodiny.

Buď za mladi starcom, aby si na starosť bol mládencom.