PRÍSLOVIA našej starej mamy

Aj bez brady ľudia mladí, dajú niekedy dobrej rady.

Aj červík sa skrúca, keď ho pristúpia.

Aj dušu by vzal človeku, keby mu nedal pálenky.

Aj kohút je smelší na svojom smetisku.

Aj najtuhšie drevo prehorí.

Aj na kameni sa vyspíš, keď máš čisté svedomie.

Aj najmilší hosť, tri dni dosť.

Aj paripa za tisíc dukátov sa potkne.

Aj pes vie, kto mu dáva jesť.

Aj pod otrhaným klobúkom často múdra hlava býva.

Aj stará koza rada líže soľ.

Ak chceš spať sladko, večeraj ľahko.

Ak sa chceš chvastať, hovor pňu.

Aká matka, taká Katka.

Aká práca, taká pláca.

Aké drevo taký klin, aký otec taký syn.

Aké chotáre, také koláče.

Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.

Ako si kto ustelie, tak bude spať.

Aký išiel, takú našiel.

Ani čert nie je taký čierny, ako ho maľujú.

Ani pán Boh všetkým ľuďom nevyhovie.

Ani z voza, ani na voz.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -