RESPIRIUM,
čiže prestávka medzi vyučovacími hodinami
*

V tomto kabinete portálu "Kam do školy?"
Vám prinášame informácie, ktoré majú za úlohu zlepšiť náladu študentskej pospolitosti. Bez ohľadu na názory dospelých, tu nájdete všetky naozaj dôležité smerovania Vašich osudov a ciest životom.

*

Keďže prestávky boli pôvodne vymyslené na oddych, domnievajú sa mnohí nezainteresovaní jedinci, že slúžia na občerstvenie a zrelaxovanie oboch táborov - teda študentov i pedagógov.
Dôvodom pre túto naívnu domnienku može byť mylná predstava, že cez vyučovacie hodiny sú študenti i vyučujúci zaneprázdnení a logicky preto potrebujú načerpať kyslík, vitamíny a možno i nejaké tie tekutiny.
V skutočnosti je ale pravda celkom niekde inde. Cez prestávky je predovšetkým potrebné nasiaknúť vedomosťami na nasledujúcu vyučovaciu hodinu, ale často je to i jediný možný termín na vypracovanie domácej úlohy.

*

Predkladáme Vám preto virtuálnu alternatívu reálneho respiria, ktorá Vám bude inšpiráciou, prípravou i vedomostným základom tej najdôležitejšej vyučovacej hodiny ktorou je sám život.

Kolektív KamDoŠkoly