Odporúčania užitočných predmetov
*
Tento kabinet portálu KamDoŠkoly ukrýva zaujímavé a užitočné ponuky predmetov, ktoré sú pre študentké i pedagogické aktivity nepostrádateľné. Ponuky sú rozdelené do kategórií podľa charakteru ich využitia.
V prvom rade sú to všeobecné didaktické Pomôcky, využiteľné prakticky na každom type školy.
Ďalej sú to Učebnice. Knihy, knižky, skriptá a iná vzdelávacia literatúra, ktorú použije každý, kto sa už naučil čítať.
Tretiu kategóriu tvoria informačné a telekomunikačné predmety. Ide teda o elektronické a digitálne pomôcky použiteľné zo strany študujúcej verejnosti i kantorského zboru.
*
Linky na informácie z oblasti vzdelávania
*
Krajské školské úrady
Bratislava  B.Bystrica Košice Nitra
www.ksuba.sk www.ksubb.sk www.ksuke.sk www.ksunitra.sk
Prešov Trenčín Trnava Žilina
www.ksupo.sk www.ksutn.sk www.ksutt.sk www.ksuza.sk 
Ministerstvo školstva SR
www.minedu.sk
Akademická rankingová a ratingová agentura